หม้อแปลง MEAN WELL RS-25-24

  • หม้อแปลง MEAN WELL RS 24V 25W
  • W: 78 mm. * L: 51 mm. * H: 28 mm.
  • 24V 25W 1.05A
  • หม้อแปลง Switching 24V สำหรับไฟLEDเส้น