หม้อแปลง MEAN WELL LRS-150-24

  • หม้อแปลง MEAN WELL LRS 24V 150W
  • W: 97 mm. * L: 159 mm. * H: 30 mm.
  • 24V 150W 6.25A
  • หม้อแปลง Switching 24V สำหรับไฟLEDเส้น