หม้อแปลง IP67 MEAN WELL LPV-60-12

  • หม้อแปลงกันน้ำ IP67 MEAN WELL LPV-60-12
  • W: 162.5 mm. * L: 42.5 mm. * H: 32 mm.
  • 12V 60W 5A
  • หม้อแปลง Switching 12V สำหรับไฟLEDเส้น