หม้อแปลง IP67 MEAN WELL LPV-35-24

  • หม้อแปลงกันน้ำ IP67 MEAN WELL LPV-35-24
  • W: 148 mm. * L: 40 mm. * H: 30 mm.
  • 24V 35W 1.5A
  • หม้อแปลง Switching 24V สำหรับไฟLEDเส้น