หม้อแปลง 36V 180W

  • หม้อแปลง 36V 180W
  • ขนาดหม้อแปลง 200x98x42 mm.
  • 36V 180W 5A