หม้อแปลง 24V 200W

  • หม้อแปลงสวิทชิ่ง ขนาดเล็กพิเศษ 24V 200W
  • ขนาดหม้อแปลง 178x61x28 mm.
  • 24V 200W 8.3A
  • ใช้กับไฟเส้นLED แบบ24V