RECO-GM E27

  • ขนาดโคม DIA: 160*160 mm. * H: 85 mm.
  • ขนาดรูเจาะ 140x140mm.
  • ขั้วหลอด E27*2
  • โคมหน้ามีกระจกปิดกันละอองน้ำได้
  • ขอบโคมสีขาว
  • โคมออกแบบให้มีความสูงเพียง85mm. สามารถใส่กับฝ้าที่มีพื้นที่จำกัดได้
  • IP44