ECONOVA-A/ MR16 สีขาว

  • ดาวน์ไลท์ MR16 ECONOVA-A สีขาว
  • DIA: 78 mm. * H: 45 mm.
  • ขั้วหลอด MR16 หรือ GU10
  • สีขาว Matt white
  • เป็นโคมดาวน์ไลท์แบบหน้าลึกลดแสงแยงตา
  • วัสดุเป็นอลูมิเนียม
  • โคมปรับมุมได้
  • โคมขนาดเล็กพิเศษ แบบ Pin hole