โคมไฟตกแต่งประเภทต่างๆ

โคมไฟผนังข้างเตียง Reading light

 

โคมไฟติดผนัง Wall light

โคมไฟห้อย Hanging light

 

โคมไฟติดผนังข้างกระจกห้องน้ำ 

 

โคมไฟตั้งโต๊ะ Table lamp

 

Latest products releases

Projects reference